Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2018

Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaberewere berewere
5000 0b3a 390
Reposted fromwabnicu wabnicu viaberewere berewere
1430 a02e 390
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viaberewere berewere
3080 7c4b 390
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaberewere berewere
Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
Reposted fromblackjeremy blackjeremy viaxvcth xvcth
5302 a7f1 390
Reposted fromnoone97 noone97 viaxvcth xvcth
Jestem cały czas rozdarty pomiędzy decyzją, czy zabić siebie, czy też zabić wszystkich wokół.
— David Levithan.
Reposted fromnutt nutt viaxvcth xvcth
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaxvcth xvcth
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viaxvcth xvcth
Zdjęcie użytkownika cyniczny romantyzm.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxvcth xvcth

December 21 2017

Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxvcth xvcth

November 30 2017

2053 4b6d 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaxvcth xvcth
Obdarz mnie swoim pożądaniem...
Reposted fromiamstrong iamstrong

November 13 2017

Reposted fromFlau Flau viaxvcth xvcth
ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
— sz.
Reposted fromdotwork dotwork viaxvcth xvcth

September 15 2017

6565 d48c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainvisibility invisibility
8001 2970 390
Reposted fromiamstrong iamstrong
Adventure Squad
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaxvcth xvcth
1132 8ad6 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaxvcth xvcth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl