Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2019

"Niewierność zaczyna się wtedy, gdy o czymś bardzo ważnym, intymnym w swoim życiu chcesz najpierw powiedzieć komuś innemu, a nie swojemu partnerowi lub partnerce. Można zdradzać w ogóle nie wychodząc z domu."
~ Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frombeatkazz beatkazz viaxvcth xvcth

Postęp jest niemożliwy bez zmiany, a ci którzy nie mogą zmienić swoich umysłów - nie mogą zmienić niczego.

— ~George Bernard Shaw
Reposted fromfoodforsoul foodforsoul viaxvcth xvcth
7599 bb82 390
Reposted frombun bun viaxvcth xvcth
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea viaxvcth xvcth
7747 f530 390
Człowiek, który cierpi, nie mówi już nic albo prawie nic, a na pewno nie krzyczy.
— fragment listu narkomana w "Ty zaraziłeś ich narkomanią" Marka Kotańskiego
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaxvcth xvcth
Nie szukaj zrozumienia, nikt nie chodzi w Twoich butach.
Reposted fromorchis orchis viaxvcth xvcth
Spokój wewnętrzny. To dla mnie jedyne kryterium. Jeżeli zdarzy mi się osiągnąć przy kimś spokój wewnętrzny, to wówczas z tym kimś zostaję. Dopóty, dopóki ten spokój nie zniknie.
— Borszewicz, Mroki
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viaxvcth xvcth
1478 20a1 390
Reposted fromPigletandpooh Pigletandpooh viaxvcth xvcth
5940 05fa 390
I wtedy wszystko się skończyło. Umarło. Przeszłość, teraźniejszość i niestety przyszłość.
Reposted fromkrn krn viaxvcth xvcth
nie szukaj uzdrowienia u stóp tych którzy cię zniszczyli
— "mleko i miód" Rupi Kaur
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory viaxvcth xvcth
Pamiętaj, że miłość bez uczciwości nie zasługuje na miano miłości.
— Alex Michaelides
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaxvcth xvcth
To było jeszcze gorsze niż samotność. Tęsknota za czymś , co już nigdy nie będzie Twoje, jest przerażającym uczuciem.
— Agata Przybyłek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxvcth xvcth
Coś mam w środku spierdolone. Na amen.
— Jacek Podsiadło
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxvcth xvcth
6133 70ad 390
Reposted fromdailylife dailylife viaxvcth xvcth
3726 d905 390
Reposted fromRowena Rowena viaxvcth xvcth
Dyplomacja to powiedzieć komuś spierdalaj w taki sposób, by poczuł podniecenie na samą myśl o zbliżającej się podróży.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxvcth xvcth
6345 ca2c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaxvcth xvcth
Już nie jestem przekonany czy dam radę.
— happysad (via volcanotears)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaxvcth xvcth
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromWilalena Wilalena viaxvcth xvcth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl