Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2017

ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
— sz.

September 15 2017

6565 d48c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainvisibility invisibility
8001 2970 390
Reposted fromiamstrong iamstrong
Adventure Squad
6968 1419 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainvisibility invisibility
9766 528a 390
Reposted fromoutoflove outoflove viainvisibility invisibility
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— Alan Alexander Milne - "Kubuś Puchatek"
Milczenie u faceta oznacza, że to koniec, ale Ci jeszcze nie powiedział.
— Shameless
Reposted fromnikotyna nikotyna viainvisibility invisibility
3751 3afd 390
4551 bffc 390
Reposted fromfungi fungi vianiedopowiedzeniaa niedopowiedzeniaa
- On coś ma - dodał Kordian.
- Owszem, ma. Przejebane.
— Remigiusz Mróz "Zaginięcie"
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna

May 08 2017

Możesz tęsknić leżąc samotnie w łóżku lub nazwać to chwilą słabości i zwątpienia. Jednak kiedy na najlepszej imprezie swego życia, rozglądasz się po śmiejących się znajomych, uśmiechasz się do nich - i uderza Cię ta przytłaczająca, pusta tęsknota, bo przypominam sobie o nim - zastanawiasz się co teraz robi i jak to by było, gdybyście byli tutaj teraz razem...

W takich momentach tęsknisz najprawdziwiej, bo takie chwile to szczery krzyk serca, które tęskni, że nie spędza najfajniejszych chwil swojego życia z kimś, kto miał tu być już na zawsze. 
— Kobus
0498 e289 390
Reposted fromdalboz dalboz viathelittleprince thelittleprince
0046 0058 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl