Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2018

7658 1a26 390
Reposted fromiamstrong iamstrong
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaxvcth xvcth
Twój pierwszy krok sprawi, że ona zrobi tysiąc kolejnych, ale musisz pokazać, że warto.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaxvcth xvcth
9838 947b 390
3737 b450 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaberewere berewere

May 18 2018

So many people are in love but not together and so many people are together but not in love

— Kanye's Diary
Reposted fromthesmajl thesmajl viaxvcth xvcth
Najgorsze nie było to, że odczuwałem smutek.
Najgorsze było to, że naprawdę nic nie czułem.
— Piotr Bucki – Złap równowagę. Jak mądrze żyć z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym?
Reposted fromnyaako nyaako viaxvcth xvcth
1843 febd 390
Reposted fromGIFer GIFer viaxvcth xvcth

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaxvcth xvcth

March 26 2018

Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaberewere berewere
5000 0b3a 390
Reposted fromwabnicu wabnicu viaberewere berewere
1430 a02e 390
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viaberewere berewere
3080 7c4b 390
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaberewere berewere
Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
Reposted fromblackjeremy blackjeremy viaxvcth xvcth
5302 a7f1 390
Reposted fromnoone97 noone97 viaxvcth xvcth
Jestem cały czas rozdarty pomiędzy decyzją, czy zabić siebie, czy też zabić wszystkich wokół.
— David Levithan.
Reposted fromnutt nutt viaxvcth xvcth
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaxvcth xvcth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl