Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2017

9356 adac 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainvisibility invisibility
Są dni, kiedy jestem z kamienia, czasem z żelaza, najczęściej, niestety ze szkła
— Roma Ligocka
Gdy mnie będziesz już miał dosyć,
to wystarczy mnie wyprosić,
raz pokazać drzwi.
Tylko - nie zabijaj mnie powoli,
zrób to raz, dwa, trzy.
— A. Osiecka

rozsypał mnie 
do naga 
a ubrał 
w swój zapach

teraz nie umiem
się z niego
rozebrać

— Charlotte Nieszyn Jasińska .
Wstawiłam rano pranie a później pomyślałam, że sama też się mogę wstawić.
— .
Reposted fromrol rol viafromthebeginning fromthebeginning

March 05 2017

9294 e51f 390
6175 ec72 390
Z miliona małych kawałków, popękałem na miliard...
— Im on edge
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viainvisibility invisibility
9356 adac 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainvisibility invisibility
2197 4ea5 390
Reposted fromimyours imyours viainvisibility invisibility
Są dni, kiedy jestem z kamienia, czasem z żelaza, najczęściej, niestety ze szkła
— Roma Ligocka

February 21 2017

8910 459a
Reposted fromiamstrong iamstrong

February 19 2017

Myślisz, że masz jakiś wybór czy go kochać, czy nie. Ale nie masz. Już zdecydowałaś.

— Amber L. Johnson
Reposted fromoutcat outcat viainvisibility invisibility
Bo tak mam jakoś porąbane w tym życiu, że zanim skończę się cieszyć, to już płaczę.
— Jarosław Borszewicz
3737 144f 390
8645 3de1 390
0700 d138 390
Reposted fromiamstrong iamstrong
4419 3ad1 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl