Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2018

Zdjęcie użytkownika cyniczny romantyzm.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxvcth xvcth

December 21 2017

Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxvcth xvcth

November 30 2017

2053 4b6d 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaxvcth xvcth
Obdarz mnie swoim pożądaniem...
Reposted fromiamstrong iamstrong

November 13 2017

Reposted fromFlau Flau viaxvcth xvcth
ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
— sz.
Reposted fromdotwork dotwork viaxvcth xvcth

September 15 2017

6565 d48c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainvisibility invisibility
8001 2970 390
Reposted fromiamstrong iamstrong
Adventure Squad
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaxvcth xvcth
1132 8ad6 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaxvcth xvcth
6968 1419 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainvisibility invisibility
9766 528a 390
Reposted fromoutoflove outoflove viainvisibility invisibility
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— Alan Alexander Milne - "Kubuś Puchatek"
Milczenie u faceta oznacza, że to koniec, ale Ci jeszcze nie powiedział.
— Shameless
Reposted fromnikotyna nikotyna viainvisibility invisibility
3751 3afd 390
Reposted fromnikotyna nikotyna viaxvcth xvcth
4551 bffc 390
Reposted fromfungi fungi viaxvcth xvcth
- On coś ma - dodał Kordian.
- Owszem, ma. Przejebane.
— Remigiusz Mróz "Zaginięcie"
Reposted fromdreamadream dreamadream viaxvcth xvcth
7260 4a9c 390
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viaxvcth xvcth
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaxvcth xvcth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl