Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2020

Zraniliśmy sobie dusze na wieki, tak widać było trzeba.
— F.Dostojewski 'Bracia Karamazow'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaxvcth xvcth

Odchodziłam od wielu ludzi, wiele razy. Chciałabym spotkać kogoś, przy kim będę chciała zostać. Nie odejść i ewentualnie wrócić. Zostać i czuć się na tyle bezpiecznie, żeby przestać uciekać.

- Nieszyn Jasińska

Reposted fromdelain delain viaxvcth xvcth
Moje obecne marzenie? Żeby, ktoś odwiedził mnie bez zapowiedzi, po prostu dzwoniąc do drzwi. Bez umawiania się, na fejsbuku, przez telefon, SMS'em.
— tak po prostu
Reposted fromsesja sesja viaxvcth xvcth
7623 953d 390
Reposted fromnutt nutt viaxvcth xvcth
4825 4f4c 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaxvcth xvcth
Reposted fromsamuso samuso viaxvcth xvcth
0946 6526 390
Reposted fromillWind illWind viaxvcth xvcth
6574 ce55 390
Reposted frompiehus piehus viaxvcth xvcth

Są chwile, kiedy człowiek jest tak zdołowany psychicznie, że nie potrafi wydobyć z siebie słowa.

— Nicholas Sparks
Reposted fromkrn krn viaxvcth xvcth
Reposted fromFlau Flau viaxvcth xvcth
To jest jeden z powodów, dla których ludzie zasypiają. Zasypiają, żeby oddalić się od tego, co ich denerwuje.
— Daniel Keyes “Człowiek o 24 twarzach”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxvcth xvcth
Życzę Ci byś, spoglądając co roku w swoje urodziny w lustro, cieszył się tym kim jesteś, co robisz i jak przeżywasz swoje życie. To wielka umiejętność.
Reposted fromlovvie lovvie viaxvcth xvcth
8761 ee80 390
Reposted fromrubinek rubinek viaxvcth xvcth
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith
Reposted fromsomethingfromheart somethingfromheart viaxvcth xvcth
A jak się nie odważysz od razu, to nie odważysz się już nigdy.
— Tove Jansson
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaxvcth xvcth
Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce?
Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxvcth xvcth
Można całe życie wspinać się po szczeblach drabiny i nagle pod koniec odkryć, że stała ona oparta nie o tę ścianę.
— Krzysztof Kaluta
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxvcth xvcth
7653 fc78 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxvcth xvcth
nabrałam się na Ciebie wystarczającą ilość razy.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaxvcth xvcth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl